Publicatielijst Judith van Gent

2019

‘Gerard Heineken (1841-1893). Bierbrouwer en verzamelaar van uitmuntende penningen’ De Beeldenaar (2019)  (mei/juni) p. 113-118.

2018

‘De stad als verzamelaar : Gemeentearchivaris Pieter Scheltema (1812-1885)’ De Beeldenaar (2018)  (juli/aug) p. 189-194.

‘Regentessen vereeuwigd door een Fries’, Friesch Dagblad 2 juni 2018, p. 15.

‘Het Friese echtpaar Stinstra’, Friesch Dagblad 16 juni 2018, p. 15.

‘Soo bleyt de trou. De opmars van de huwelijkspenning’, in: Marlies Stoter (red), Rembrandt & Saskia. Liefde in de Gouden Eeuw, Leeuwarden / Zwolle 2018, p. 118-123.

2017

Diverse artikelen in: Bert van Beek, Jan Lucassen en Michiel Purmer (red.) De canon van ons geld. De geschiedenis van het gebruik van onze munten, penningen en biljetten, Bussum 2017.

Serie blogs over de numismatische collectie Amsterdam Museum op hart.amsterdam/penningen.

I.s.m. Marysa Otte, ‘The collection management system : heart of collection management and publication’ en ‘Open Collection’, in: Lezingen in Omsk voor de verzamelde Siberische Musea in samenwerking met de Foundation for Cultural Inventory, 2016, p. 30-33, 40-44.

2016

‘De fotocollectie van Abraham Willet’, in: 25 Jaar verenigde zorg voor fotografisch erfgoed ; jubileumuitgave ter gelegenheid van 25 jaar NFg, Den Haag 2016, p. 12-13.

2015

I.s.m. Dick Purmer en Michiel Purmer, Nederlandse munten. Collectie Lopez Suasso, Amsterdam 2015.

2014

I.s.m. Maarten Hell, ‘De doelens als herbergen en ontvangstcentra (1530-1700)’, in: Norbert E. Middelkoop, Judith van Gent, Marten Jan Bok en Wouter Kloek (red.), De Amsterdamse schuttersstukken 1529-1656. Inrichting en gebruik van de doelengebouwen in de zeventiende eeuw, Amsterdam 2014, p. 276-342 (Jaarboek Amstelodamum 2013).

I.s.m. Herman Gerritsen en Frans Weijer, Familiepenningen. Herinneringen aan leven en dood, Amsterdam 2014.

2013

Introduction in: S.A.C. Dudok van Heel, Bartholomeus van der Helst (Haarlem 1613 – 1670 Amsterdam) : the marriage portraits of Gabriel Marselis and Maria van Arckel, New York 2013.

Diverse catalogusteksten in Cat. tent. Dutch Group Portraits of the Golden Age from the collection of the Amsterdam Museum, St. Petersburg (State Hermitage Museum) 2013 / Moscow (Pushkin Museum) 2013-’14.

2012

‘Abraham Bloteling. Portret van Bartholomeus van der Helst’, in: S. Craft-Giepmans en A. de Vries (red.), Portret in portret in de Nederlandse kunst 1550-2012, Bussum / Den Haag / Dordrecht 2012, p. 142-143 nr. 33.

‘‘Dit in mijn stamboek te leggen’: het dossier van Nicolaes Witsen in Brielle’, in: Face Book. Studies on Dutch and Flemish Portraiture of the 16th-18th Centuries. Liber Amicorum presented to Rudolf E.O. Ekkart, Leiden / Den Haag 2012, p. 451-462.

I.s.m. Victor de Boer e.a., ‘Supporting Linked Data production for cultural heritage institutes: The Amsterdam Museum case study’, in: The Semantic Web: Research and Applications, Berlin 2012, p. 733-747.

I.s.m. Victor de Boer e.a., ‘Amsterdam Museum Linked Open Data’, in: Semantic Web Journal, 2012.

2011

Bartholomeus van der Helst (ca. 1613-1670). een studie naar zijn leven en zijn werk, Zwolle 2011 (proefschrift).

‘Een vleyend penceel’. Bartholomeus van der Helst: begaafd schilder van de Amsterdamse elite’, in: Ons Amsterdam 63 (2011), p. 406-409.

‘Bartholomeus van der Helst’, in: De Gruyter Allgemeines Künstlerlexicon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Band 71, Berlin / Boston 2011, p. 403-406.

‘Lodewijk van der Helst’, in: De Gruyter Allgemeines Künstlerlexicon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Band 71, Berlin / Boston 2011, p. 407.

Voor 2011

Diverse bijdragen in: De oude meesters van de stad Amsterdam: schilderijen tot 1800, Bussum 2008

‘A new identification for Bartholomeus van der Helst’s family portrait in the Wallace collection’, Burlington Magazine 101 (2004), p. 165-167

Diverse catalogusteksten in Cat. tent. Kopstukken: Amsterdammers geportretteerd 1600-1800, Bussum 2002.

‘Bartholomeus van der Helst (1613-1670): Fenix der Nederlandsche Pourtretschilders’,  in: Van der Helst op straat, p. 25-56, Amsterdam 1999.

‘Portretten van Jan Jacobsz Hinlopen en zijn familie door Gabriël Metsu en Bartholomeus van der Helst’,  Oud Holland 112 (1998), p. 127-138.

Diverse catalogusteksten in Cat. tent. Nederlandse portretten uit de 17e eeuw/Dutch portraits from the seventeenth century, Rotterdam 1995.

‘De tijd van de koningen en profeten’  in: Het Oude Testament in de schilderkunst van de Gouden Eeuw, Zwolle 1991

Diverse catalogusteksten in Cat. tent. Schutters in Holland, kracht en zenuwen van de stad, Zwolle/Haarlem 1988