Meer

Meerdere schilderijen en onderwerpen verdienen extra aandacht en zijn daarom met een aparte pagina op deze website opgenomen.

In de catalogus van de schilderijen van de stad Amsterdam die in 2008 werd gepubliceerd, verscheen een uitgebreid artikel over het Portret van de regenten en regentessen van het Spinhuis dat in het Amsterdam Museum is te zien. In dezelfde publicatie werd aandacht besteed aan het portret van de Overlieden van de Handboogdoelen en het portret van de Overlieden van de Kloveniersboogdoelen.

In 2004 kreeg de tot dan toe onbekende familiegroep in de Wallace Collection in Londen zijn naam terug: Joachim van Aras en zijn vrouw en kind.

De belangrijkste navolger en zijn enige bekende leerling was zijn zoon Lodewijk (1642-na 1682), wiens overgeleverde oeuvre voornamelijk uit portretten bestaat.

In 1999 werd in Amsterdam de kunstmanifestatie ‘Van der Helst op straat’ gehouden.