Leven

Zelfportret, detail schuttersstuk Amsterdam, Rijksmuseum

Zelfportret, detail schuttersstuk Amsterdam, Rijksmuseum

Bartholomeus van der Helst was een van de belangrijkste Noordnederlandse portretschilders van de zeventiende eeuw. Hij was het, die vanaf het begin van de jaren veertig de stijl van de Amsterdamse portretschilderkunst bepaalde. Tot aan zijn dood in 1670 zou hij een van de meest gevraagde portrettisten van het Amsterdamse patriciaat blijven. Tientallen deftige dames en heren, kinderen en families, schutterscompagnieën en bestuurders werden door hem in een portret vereeuwigd. Al in de zestiende eeuw lieten de machtige regenten en rijke kooplieden van Amsterdam zich veelvuldig portretteren. Met de sterke economische groei in de Gouden Eeuw werd de vraag naar portretten en andere schilderijen alleen nog maar groter en vele kunstenaars vestigden zich daarom in de wereldstad. Zo verhuisde Rembrandt in 1631 vanuit Leiden naar het welvarende Amsterdam. Vanaf het midden van de jaren dertig had ook de uit Haarlem afkomstige Van der Helst zijn eigen atelier in deze stad.

Lees meer over zijn Familieleven,  zijn Loopbaan en zijn Atelierpraktijk

Het werk van Van der Helst werd al vroeg hoog geprezen. Daarbij oogstte ‘De Schuttersmaaltijd’ de meeste lof.  Lees meer over de waardering van het werk