Categorie archief: tentoonstelling

Van der Helst op de TEFAF


Op de komende TEFAF Maastricht zal het gerestaureerde schilderij ‘De overlieden van de Handboogdoelen’ te zien zijn in een tentoonstelling georganiseerd door het Amsterdam Museum. In deze presentatie worden de zeventiende-eeuwse groepsportretten getoond die de afgelopen jaren zijn gerestaureerd.

De overlieden van de Handboogdoelen lieten zich in 1653 door Van der Helst portretteren als schatbewaarders temidden van het zilver van het oude Handboog- of Sint-Sebastiaansgilde. De afgebeelde schuttersketting, staf en drinkhoorn zijn bewaard gebleven in de collectie van het Amsterdam Museum en zullen op de TEFAF bij het schilderij worden getoond.

Ook het schilderij ‘De overlieden van de Kloveniersdoelen’ dat de afgelopen jaren in bruikleen bij de National Gallery in Washington is geweest, zal op de TEFAF te zien zijn.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Bartholomeus van der Helst, tentoonstelling

Gezicht op de Nieuwmarkt in de Hermitage Amsterdam


Vanaf half oktober tot mei 2018 is in de Hermitage Amsterdam een groot aantal Hollandse Meesters uit de Hermitage St.Petersburg te zien, waaronder het schilderij met een gezicht op de Nieuwmarkt van Van der Helst. Het stuk bevindt zich sinds 1764 in de verzameling van de Hermitage, toen het uit de verzameling Johann Ernst Gotzkowski werd verworven.

In dit schilderij heeft Van der Helst het stilleven, het stadsgezicht en het figuurstuk verenigd. Een oude vrouw staat achter een kruiwagen vol met allerlei soorten groente. Links staat een ladder waaraan een groot, opengewerkt varken hangt. Vier kinderen staan erbij, waarvan er een op een varkensblaas blaast. Een doorkijk biedt een blik op de Nieuwmarkt met de Sint-Anthoniswaag, vermoedelijk het uitzicht dat Van der Helst had vanuit zijn huis op de Nieuwmarkt. Zeer waarschijnlijk heeft hij het stuk voor zichzelf geschilderd. In de boedelbeschrijving van Van der Helsts weduwe, die in 1679 werd opgemaakt, wordt een stuk omschreven als ‘een groot schildery, zynde een groenwyff met een wage met fruyt, mitsgaders een verken hangende aan een leer, alles naar ’t leven geschildert door haar overleede man’.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Bartholomeus van der Helst, tentoonstelling

Gideon de Wildt in het Frans Hals Museum

Gideon de Wildt, 1657Een portret van Gideon de Wildt (1624-1665) dat Van der Helst in 1657 van deze zee-admiraal schilderde, is de komende maanden te zien in de tentoonstelling ‘Hollandse meesters uit Boedapest’ in het Frans Halsmuseum in Haarlem.

Gideon de Wildt is als bevelhebber geportretteerd met zijn commandostaf in de rechterhand voor zich houdend en zijn andere hand in de zij. De gouden penning aan de zware ketting kreeg hij  van de Amsterdamse Admiraliteit naar aanleiding van de overwinning op de Fransen in de slag bij Cadiz die in april 1657 had plaatsgevonden. Op de penning is het wapen van de Amsterdamse admiraliteit afgebeeld: een leeuw in een Hollandse tuin. Het schip dat in de achtergrond is afgebeeld, zal het schip zijn waarover De Wildt in 1657 het bevel voerde.

Als tegenhanger portretteerde Van der Helst in hetzelfde jaar De Wildts echtgenote Maria Smit (1624-1674). Beide portretten vererfden tot het midden van de negentiende eeuw in de familie om in 1881 op een Parijse veiling te worden gescheiden. Het mansportret werd verworven door Johann Pálffy die het schilderij in 1912 aan het Szépmüvészeti Múzeum in Boedapest schonk. Het portret van de echtgenote kwam in Lyon terecht, waar het in het Musée des Beaux Arts is te zien.

Op de tentoonstelling in het Frans Halsmuseum zijn ruim 80 werken van Hollandse meesters te zien uit de collectie van het Szépmüvészeti Múzeum. De tentoonstelling is te zien tot 13 februari 2017

gideon-de-wildt-in-haarlem

Reacties uitgeschakeld voor Gideon de Wildt in het Frans Hals Museum

Opgeslagen onder tentoonstelling

Hollanders van de Gouden Eeuw

Hermitage

In de Hermitage Amsterdam is vanaf deze week de tentoonstelling Hollanders van de Gouden Eeuw te zien. De tentoonstelling is een samenwerking van het Amsterdam Museum, het Rijksmuseum en de Hermitage en zal tot begin 2017 zijn te bezoeken. De tentoonstelling vertelt het verhaal van het voor Nederland zo typerende collectieve burgerschap.

In de grote benedenzaal van de Herenvleugel hangen dertig 17de-eeuwse groepsportretten, waaronder drie regentenstukken van Van der Helst.

Hermitage

Naast het portret van de overlieden van de Handboogdoelen (opde foto rechtsboven) en de regenten en regentesen van het Spinhuis uit 1650 (op de foto rechtsonder) is het portret van de regenten van het Walenweeshuis (op de foto linksonder) te zien.

 

 

Reacties uitgeschakeld voor Hollanders van de Gouden Eeuw

Opgeslagen onder Bartholomeus van der Helst, tentoonstelling

Portret in portret

Zelfportret, 1667, Florence, Uffizi

De tentoonstelling ‘Portret in portret’ in het Dordrechts Museum toont met 100 portretten vanaf de zestiende eeuw tot heden een overzicht van portretten waarop nog een ander portret is te zien.
Het zelfportret van Van der Helst uit 1667 is een mooi voorbeeld van een dergelijk portret. De schilder heeft in zijn linkerhand enkele penselen, een schildersstok en een palet. Op het palet is te lezen: ‘Dit is Bartholomeus van der helst fecit 1667’. In zijn andere hand toont de schilder een medaillon met een miniatuurportretje van prinses Maria Henriëtte Stuart (1631-1660). Van der Helst had de jonge weduwe van Willem II van Oranje in 1652 geportretteerd. Het is het enige hofportret dat van de schilder bekend is. Wellicht heeft de schilder zich juist met deze uitzondering in zijn oeuvre geportretteerd, om de eer te tonen die hij met deze opdracht uit hofkringen had behaald. Lees hier meer over dit zelfportret

Op de tentoonstelling in Dordrecht is niet het geschilderde zelfportret te zien, maar een mezzotint naar dit portret door Abraham Bloteling (1640-1690).

Bloteling geheel

Deze grafische techniek, ook wel zwarte kunst genoemd, werd halverwege de jaren zestig in Holland geïntroduceerd. Hiermee kon met grijs- en halftonen worden gewerkt waardoor meer nuancering mogelijk was. Bloteling was een van de eerste graveurs in Holland die zich in deze techniek specialiseerde. Zijn vroegste mezzotint dateert uit 1667. Dit portret van Van der Helst van een fors formaat zal een van zijn vroegere mezzotinten zijn geweest.

Reacties uitgeschakeld voor Portret in portret

Opgeslagen onder tentoonstelling

Paulus Potter in het Gemeentemuseum

Paulus Potter, 1654Vanwege de verbouwing van het Mauritshuis zijn tot halverwege 2014 ruim 100 topstukken uit de collectie in een aparte vleugel van het Gemeentemuseum Den Haag te zien.

Een van die topstukken is het portret van de dierschilder Paulus Potter. Het schilderij is 1654 gedateerd, het jaar waarin Potter in januari op 28-jarige leeftijd overleed. Als voorbeeld gebruikte Van der Helst waarschijnlijk een getekend zelfportret van Potter dat hij had van zijn weduwe had gekregen. Dat verklaart ook het karakter van een zelfportret. Of en hoe goed de kunstenaars elkaar kenden is niet bekend.
De landschapschilder zit voor een ezel, waarop een leeg doek staat. Dit zal een verwijzing zijn naar zijn vroege dood: hij zou nooit meer doeken beschilderen.
Het portret is tot 1820 in de familie van de schilder gebleven. In 1820 liet koning Willem I het voor het Mauritshuis kopen.

In het Mauritshuis hing het schilderij boven een deur en was daardoor nooit echt goed zichtbaar. Tot half januari hangt het in het Gemeentemuseum op ooghoogte en het is zeker de moeite waard om naar een van de topstukken van Van der Helst te gaan kijken.

Reacties uitgeschakeld voor Paulus Potter in het Gemeentemuseum

Opgeslagen onder tentoonstelling

Overlieden Kloveniersdoelen in Washington

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Vanaf 10 maart hangt het portret van de Overlieden van de Kloveniersdoelen voor vijf jaar in the National Gallery te Washington. Samen met de overlieden van de Kloveniersdoelen van Govert Flinck (1642) maakt het deel uit van een langdurige bruikleen aan de presentatie Civic Pride: Dutch Group Portraits from Amsterdam.

Voor deze gelegenheid is het schilderij begin van het jaar volledig gerestaureerd. Het schilderij is ontdaan van de sterk vergeelde vernis en op verschillende plaatsen waar de verf was beschadigd gerestaureerd. Het resultaat is een schilderij met prachtige kleuren dat de virtuositeit van Van der Helst toont.

Reacties uitgeschakeld voor Overlieden Kloveniersdoelen in Washington

Opgeslagen onder Bartholomeus van der Helst, tentoonstelling